Hjem| Skolens udfordringer| Ledere| Lærere| Teams| Klasser| Efter mål| Om Coaching med klasse| Sæt pris på| Kontakt

 

 

 

Elevsamtaler der rykker
Synes du elevplaner er en bureaukratisk tidsrøver? Har du i forvejen svært ved at få tid til elevsamtalerne? Taler du mest, for at nå at få sagt det hele? Giver du en masse gode råd eller løftede pegefingre, der ikke rigtig fører til noget? Og har du en oplevelse af, at plan og samtale er mere pligt end kreativ og målrettet udviklingsmulighed?

Så er det nu du kan få inspiration til, hvordan du skaber frugtbare og effektive elevsamtaler, der virkelig rykker dine elever både fagligt og socialt.

Mål
På kurset arbejder vi med, hvordan du kan bruge elevplanen og -samtalen som platform for udvikling og anerkendelse. Som muligheder for at få eleven selv på banen gennem mål der motiverer, skaber gejst og styrker troen på egne potentialer og ressourcer, dvs. gennem en coachende holdning.

Indhold
Som lærer vil du blive udfordret til at se bag om ryggen på dine egne overbevisninger om eleven. Er de støttende eller hæmmende? Kan du møde eleven i øjenhøjde og samtidig se muligheder frem for begrænsninger? Det er selve grundholdningen, der er afgørende. Derfor vil du også lære at bruge velafprøvede coachingteknikker, der netop hjælper eleven til at blive den bedste udgave af sig selv. Og dig til at blive den bedst tænkelige lærer for din elev, der som coachen støtter og udfordrer ved at

  • lytte 
  • stille de rigtige spørgsmål, der udtrykker positive forventninger til eleven
  • hjælpe eleven med at sætte mål, udforske forhindringer, skabe motivation og udvikle        alternativer 
  • holde fokus på elevens succes’er og overføre de positive mønstre til udviklingsområder
  • give feedback
  • have indsigt i egne regler, værdier og overbevisninger

Der bliver mulighed for at arbejde med konkrete cases, så medbring gerne eksempler på elevplaner eller særlige udfordringer i elevsamtalerne.

Målgruppe
Alle der

  • har brug for inspiration og konkrete værktøjer til konstruktiv brug af elevplaner og elevsamtaler
  • har lyst til at arbejde med en mere coachende tilgang til disse – og generelt i lærerjobbet
  • vil udvikle sine mundtlige kommunikative kompetencer

Tid, sted, tilmelding og pris
Efter nærmere aftale med Coaching med klasse..
Vi kommer gerne ud til jer ligesom vi kan stå for arrangementet.


Læs også mere om vores andet kursus

Den konstruktive skole-hjem-samtale

Bliv den bedste udgave af dig selv som lærer

 

 

 

Coaching med klasse 

Styrk arbejdsglæden og få topmotiverede lærere og elever

 

Mail  kontakt@coaching-med-klasse.dk  Mobil  Marianne Lindgren  2167 8196 eller Synne Andersen 2990 8596